• Proteahoogte Markte
    Proteahoogte Gemeente hou jaarliks twee markte tenbate van die werk wat die gemeente verrig.
  • Wintermark 2022
    Die jaar se Wintermark is van 27 Junie tot 2 Julie.

Aansoeke vir die 2022 Wintermark is nou oop. 

Die Wintermark sal plaasvind vanaf 27 Junie tot 2 Julie 2022.

Daar is slegs spasie vir 140 uitstallers, aansoeke sluit op 19 April 2022.

 

Afrikaanse Vorms en Inligting

Wintermark Aansoekvorm 2022

Wintermark Inligting

Voltooi en stuur aan: markte@proteahoogte.co.za 

English Forms and Information

 Winter Market Application Form

Winter Market Information

Complete and send to: markte@proteahoogte.co.za