Badisa Trio (NG Kerk Moeder en Proteahoogte Gemeente)

Badisa Trio het een vaste termyn (1 Januarie 2019 – 31 Mei 2019), deeltydse betrekking (8 ure per week), vir ‘n maatskaplike werker om ‘n omvattende maatskaplike diens binne die breë kerk gemeenskap te lewer.

Minimumvereistes sluit in:

  • ’n graad of diploma in Maatskaplike Werk
  • registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe
  • ’n geldige rybewys
  • kennis en vaardigheid met betrekking tot die maatskaplike werk proses binne, individuele, groep en gemeenskapsverband.
  • die vermoë om onafhanklik asook binne spanverband te werk

Die vergoedingspakket sal op navrae beskikbaar gestel word. Diensaanvaarding 2 Januarie 2019.

Rig aansoeke teen 26 November 2018  aan: Mev. K. Uys,  e-pos: karenuys@badisa.org.za

Navrae: 084 482 5215

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *