Proteahoogte gemeente se bedieningstruktuur

Ons nooi jou uit om deel te raak van ons bedienings. Dien die Here met jou gawes en maak nuwe vriende. Kontak gerus die bedieningsleiers vir meer inligting.

  

LIEFDE NA BUITE

LIEFDE NA BINNE

 • Voorsitter

  Lourens Grobbelaar
  082 449 6646

 • Kleingroepe

  Christo Botha
  084 490 0923

 • Seniors

  Emce Cillie
  084 941 2163

 • Toerusting

  Siegfried Louw
  084 952 4598

LIEFDE NA BO

 • Voorsitter

  Cobus Badenhorst
  074 172 3347

 • Gasvryheid

  Lynn Oosthuizen
  083 456 2022

 • Musiek

  Hennie Adams
  072 191 0916

 • Audiovisueel

  Bertie Steyn
  082 785 4102

 • Dekor

  Gina Fouché
  082 929 8057

 • Eredienswerkers

  Ilse Le Grange
  082 828 9978

 • Gebed

  Danie Murray
  082 721 3809

ONDERSTEUNING

Voorsitter van Gemeenteleiers

 • Fanie Schoeman

 • 083 679 4144

Ondervoorsitter van Gemeenteleiers

 • Aretha van der Merwe

 • 083 264 8407

Diensverhoudings Komissie (DVK)

 • Aretha vd Merwe

 • 083 264 8407

Finansiële Bediening

 • Tobie Louw

 • 073 204 7835

Eiendoms voorsitter

 • John Allen

 • 083 798 6250

Kommunikasie

 • Bianca Louw

 • 073 753 8950

Gholfdag

 • George van Schalkwyk

 • 084 252 1042

Gereelde Vrae

Lees meer oor die onderstaande vrae, of vir verdere navrae kontak gerus ons kerkkantoor op 021 982 1041 of epos kkantoor@proteahoogte.co.za.

 1. LIDMAATSKAP

  Baie welkom by Proteahoogte gemeente, ons hoop dat jy sommer baie vinnig tuis sal voel by ons gemeente.

  Ons het ‘n bietjie inligting bymekaar gesit oor die gemeente, gaan lees gerus meer.

  Ons vra dat jy asb. die onderstaande vorm invul, jy kan een van twee opsies volg:

  • Laai vorm af en handig by kerk Kantoor in.
  • Jy kan selfs dit in die kollektebordjie gooi.

  Die kerk kantoor sal jou kontak sodra ons hierdie vorm ontvang en verwerk het. Intussen is jy welkom om elke Sondag na die familiediens saam koffie en tee te geniet.

 2. OMGEEGROEPE

  As ‘n gemeente wil ons graag almal aanmoedig om deel te wees van ‘n omgeegroep. Elke persoon het die behoefte om aan iets of êrens te behoort. Binne in die kerk bied die omgeegroepe elke individu hierdie geleentheid.

  Die volgende eienskappe is dan ook deel van die Omgeegroep bediening:

  • Deel van die Woord
  • Deel word van die groep
  • Groei binne in die groep
  • Bande smee
  • Ondersteuning en versterking
  • Vriende, samesyn en die bevordering van die Liggaam van Christus

  Om uit te vind watter omgeegroep jou profiel en behoeftes die beste pas kontak Christo by 084 490 0923 vir meer inligting.

 3. EK WIL GRAAG TROU

  Baie geluk met hierdie spesiale stap in jou lewensverhaal. Die huwelik is een van die mees verrykende verhoudings wat jy ooit sal hê. Daarom is vir ons baie belangrik om ‘n pad te stap saam met elke voornemende huwelik paartjie, om seker te maak dat jy en jou huweliksmaat toegerus is vir julle huwelik.

  Ons leraars bied voorhuwelikse klasse aan waar jy meer oor jouself en jou voornemende huwelik maat sal leer. Om ‘n afspraak met ons leraar te maak kontak gerus ontvangs by die kerk kantoor by 021 982 1041.

  Vir meer inligting rondom die kostes verbonde aan die kerksaal te huur, kontak gerus ons koster, Suzette Maree.

 4. DOOP

  Wat ‘n voorreg om jou klein kindjie voor God te bring en te beloof om hom of haar met God se lering groot te maak. Dit is ‘n baie spesiale geleentheid wat ons gemeente op die eerste Sondag van elke maand vier.

  Hoe werk die doop gesprek

  Die leraar wat die spesifieke Sondag gaan doop sal met die Skakelbeampte reël om u te kontak ‘n paar dae voor die Donderdagaand om by die Kerkkantoor te vergader saam met al die ander doop egpare. Daar word die doopgesprek as groep behandel wat doop egpare op hul gemak plaas en sommer die kans gee om mekaar beter te leer ken.

  Op watter ouderdom doop ‘n mens?

  Dit hang van ouers af –ouderdom is nie ter sprake nie.

  Ons is gemeentelede maar wil graag by ‘n ander gemeente laat doop

  Die doop gesprek moet nog steeds by ons gedoen word. Die leraar wat die gesprek gevoer het sal dan ‘n toestemmingsbrief rig aan die leraars van die Gemeente waar die doop gaan plaasvind, wat die egpaar dan saamneem. Die Gemeente waar die doop gaan plaasvind sal dan die Maandag die kleinding op hul register plaas en dan oorplaas na ons Gemeente toe.

  Indien julle graag in Proteahoogte wil doop vra ons dat jy die vorm invul en stuur na kkantoor@proteahoogte.co.za.

 5. BEGRAFNIS

  Ons kantoor personeel, gaan graag die ekstra myl om jou en jou gesin gedurende hierdie tyd van afskeid te ondersteun.

  As jy ‘n begrafnis moet reël kontak gerus vir ontvangs by ons kerk kantoor vir verdere inligting. Die  kantoor nommer is 021 982 1041.

  As u besoek van ons leraars verlang gedurende hierdie tyd, skakel hulle gerus.